ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

(ប្រទេសកម្ពុជា) 023-672-9999
(កូរ៉េខាងត្បូង) +82-2-866-2152~3
អ៊ីមែល andk2017@hanmail.net

សំភារៈជួសជុលផ្លូវថ្នល់បន្ទាន់

 • ទីស្នាក់ការកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូល៖ ៧០, ដូដូសាន - រ៉ូ, ហ្គូមឆុន - ហ្គូ, សេអ៊ូលមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មហ៊ីយ៉ាន់ដាយ

 • រោងចក្រផលិត៖ ប្រទេសកម្ពុជា

01

ការណែនាំពីក្រុមហ៊ុន

Company Introduction

01

ការណែនាំពីក្រុមហ៊ុន

Company Introduction

Machine Room

02

APLUS +

Emergent Road Repairing Materials

អេឌី ផ្លាស+    គុណភាព

វាសមស្របសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរស្តង់ដាជាតិ ខេអេស អេហ្វ២២៦៩ (ល្បាយស្ថានីយ៍ថែទាំផ្លូវសម្រាប់ជួសជុលផ្លូវ)

តេសសម្ថភាពណខណអ្ ណអហវ២២៦៩អេឌី ផ្លាស់+
ស្ថេភាព(25 c ,N) 2500 ឡើង 3000 ឡើង
តម្លៃលំហូរ (១ / ១០ ស ម) ២០-៤០ ២០-៣៥
សំណល់ប្រេងដែលនៅសល់មានស្ថេរភាព (%) 75 ឡើង 85 ឡើង

AD PLUS+ QUALITY

អេឌី ផ្លាស់+   ការប្រើប្រាស់

AD PLUS+ USAGE

អេឌីផ្លាស+    លក្ខណពិសេស

 • បន្ទាប់ពីបើកញ្ចប់ គេអាចត្រូវបានប្រើភ្លាមៗដោយគ្មានប្រើកំដៅ។
 • អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអាកាសធាតុភ្លៀងឬនៅសីតុណ្ហភាពណាមួយ!
  ភាពស្អិតល្អបំផុត រ៊ុាំណៅជារ់នឹងឧរររែ៍រឺ្ាំរររង់ណពលសាង្ង់។
 • មិនជ្រាបទឹកល្អ អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈយានយន្តភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសាងសង់។
 • ការផ្ទុករយៈពេលវែងនៅក្នុងការវេចខ្ចប់ខ្យល់។
 • យាន្តយនអាចឆ្លងកាត់បាន ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការសាងសង
 • ផ្ទុកបានរយពេលយូ ក្នុងការវេចខ្ចប់
 • មិនចាំបាច់ដំឡើងដីខ្សាច់ទេបន្ទាប់ពីសាងសង់រួច។

03

អេឌីផ្លាស+    របៀបនៃការជួសជុល

APLUS +

Construction Method

STEP

01

សំអាតជុំវិញកន្លែងជួសជុល

STEP

02

អេឌីឌីផ្លាស

+

ការដាក់

STEP

03

តុបតែងអោយរាបស្មើជាមួយនឹងប៉ែល

STEP

04

STEP

05

STEP

06

២៤ម៉ោងកន្លងទៅ

04

អេឌីផ្លាស+    របៀបនៃការជួសជុល

APLUS +

Construction Method

STEP

01

សំអាតជុំវិញកន្លែងជួសជុល

STEP

02

អេឌីឌីផ្លាស

+

ការដាក់

STEP

03

តុបតែងអោយរាបស្មើជាមួយនឹងប៉ែល

STEP

04

STEP

05

STEP

06

២៤ម៉ោងកន្លងទៅ

05

អេឌីផ្លាស+   ការផលិត

APLUS +

Production

06

អេឌីផ្លាស+   ផលិតផល

APLUS +

Product